תקנון האתר

מדיניות cookies

באתר נעשה שימוש בעוגיות (cookies), לצורך איסוף מידע על הרגלי השימוש שלך באתר (כגון, הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם וכיו"ב) על מנת להתאימו לצרכיך, להתאים את חוויית המשתמש להעדפותיך (כגון כניסה לדפים המחייבים רישום, הצגת פרסומות מותאמות אישית) וכן לצורכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, השומרות את כתובת ה-IP של המחשב ממנו אתה עושה שימוש באתר. חלק מהעוגיות פוקע בעת שתסגור את דפדפן המחשב שלך וחלק אחר נשמר בכונן הקשיח של מחשבך. אתה רשאי, כמובן, לבטל בכל רגע את השימוש בעוגיות על ידי התאמת ההגדרות בדפדפן שלך, אולם אם תעשה כן לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

ידוע לך כי בהיותך גולש באתר, אתה מסכים כי למדיניות קוקיז ואיסוף מידע באתר G דיגיטל.

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 כל אדם רשאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע וכן רשאי אותו אדם לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו, בדרך ובאופן שנקבעו בתקנות.

G דיגיטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זאת או כל חלק מהן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי מדיניות פרטיות זאת, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור. על שינויים מהותיים תימסר הודעה בדף הבית של האתר.  

מדיניות שימוש, אחריות והחזרת מוצרים

תקנון האתר מסדיר את היחסים בין G דיגיטל לבין כל אדם, לרבות חברה (להלן: "המשתמש") ויחולו על כל כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

למען הסר ספק, בעצם השימוש באתר, מצהיר המשתמש כי קיבל את כל התנאים וההתניות הכלולים בו והינו מסכים לקיים את כל ההוראות הכלולות בו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או G דיגיטל ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעת ההרשמה לאתר ו/או טופס צור קשר ו/או רכישה באתר, מוצעת למשתמש אפשרות להירשם לדיוורים הרשמיים של האתר. באם המשתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישור בתחתית הדיוור שהתקבל. באחריות המשתמש לשים לב כי ביצע את ההסרה כנדרש.

G דיגיטל מתחייבת לעשות ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אולם מובהר כי עלולים להופיע בו אי דיוקים, שמקורם בטעות בתום לב, וG דיגיטל לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליה.

G דיגיטל רשאית לעדכן מחירים של מוצרים ושירותים ותוספות בונוס למוצרים המוצגים באתר מעת לעת, בלא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך. המחיר התקף להזמנה שבוצעה, הינו המחיר שמוצג באתר במועד השלמת תהליך ההזמנה על-ידי המשתמש. אם עודכן מחיר המוצר או השירות באתר, בטרם הושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחיר המעודכן באתר.

G דיגיטל רשאית להציע מבצעים, הטבות, לרבות קופונים, והנחות ותוספות בונוס באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות ותוספות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד אלה שצוינו במפורש. לא ניתן למשש יותר מקופון אחד בקנייה.

מובהר כי G דיגיטל רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

G דיגיטל שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או למנוע גישה לבונוסים למוצרים וקורסים ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

לא תתאפשר ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים דיגיטליים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול (לדוגמא: קורסים דיגיטליים), שהמשתמש קיבל את הגישה אליהם מייד בתום תהליך התשלום.

מימוש שיעורים פרטיים דיגיטליים ובנקי שעות הינו לתקופת 3 חודשים בלבד או כמוסכם בהסכם החתום. במידה ולא מומשו על ידי המשתמש, לא תתאפשר ביטול עסקה ו/או החזר תשלום חלקי או שלם. 

מימוש סדנה או כנס דיגיטליים עם תאריך ספציפי הינם לאותו התאריך בלבד. במידה ולא מומשו על ידי המשתמש בנוכחותו מכל סיבה שהיא, ללא תיאום מראש לפחות 24 שעות לפני, לא יתאפשר ביטול עסקה ו/או החזר תשלום חלקי או שלם. תינתן אפשרות לרכישת הקלטת הסדנה במחיר מוזל במידה וההקלטה קיימת ולזמן צפייה מוגבל של 48 שעות.

ברכישת המוצר הדיגיטלי (קורס/סדנה לצפייה אישית) המשתמש מתחייב בזאת להשתמש בפרטי הגישה ו/או המוצר הדיגיטלי לשם צרכיו אישיים בלבד, ולא לחלוק אותם עם צד ג'.
במקרה בו ימצא כי המשתמש חולק את פרטי הגישה ו/או המוצר הדיגיטלי עם משתמשים אחרים (באמצעות נתוני כתובות IP), רשאית G דיגיטל לבטל את גישת המשתמש לאזור החברים של מוצר זה ללא החזר כספי.

בשימוש בקורס או במוצר הדיגיטלי, לאחר 6 חודשים קלינדריים מתאריך הרכישה במקור, במקרה בו ימצא כי המשתמש מכפיש או מוציא דיבת פה בנוגע לG דיגיטל ו/או את מי שמטעמה כלפי צד ג', רשאית G דיגיטל לבטל את גישת המשתמש לאזור החברים ו/או קבוצת הפייסבוק לתמיכה של מוצר זה ללא החזר כספי.

בקבלת הטבות/מתנות ומפתחי גישה כגון תוספי אלמנטור פרו ואלמנטור אקסטרס, המשתמש מתחייב בזאת להשתמש בפרטי הגישה ו/או המוצר הדיגיטלי לשם צרכיו באתר אחד בלבד, ולא לחלוק אותם עם צד ג'.
במקרה בו ימצא כי המשתמש חלק את פרטי הגישה ו/או הטבה עם משתמשים אחרים והם הותקנו בעוד אתרים מעבר לאתר המשתמש, רשאית G דיגיטל לבטל את גישת המשתמש למפתח התוסף או ההטבה ולאזור החברים של מוצר זה ללא החזר כספי.

 G דיגיטל אחראית לקיומי של רישיון פעיל לתוספי ההטבות אלמנטור פרו ואלמנטור אקסטרס לשנה קלנדרית אחת בלבד.

G דיגיטל ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא על-פי תנאי שימוש אלה.

גובה החבות שיש בין הספק ללקוח אינו יעלה על סך התמורה שהלקוח שילם לספק.

נפלה טעות קולמוס בתיאור פרטיו של מוצר או שירות, לא יחייב הדבר את G דיגיטל ו/או את מי מטעמה.

G דיגיטל אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש במוצר או בשירות שרכש ו/או בידע שרכש וכעת מספק שירות/מוצר למשתמשים צד ג'.

G דיגיטל תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים ושירותים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור כי מוצר או שירות שרכש באתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של החברה במייל [email protected].

תנאי שימוש אלה ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי G דיגיטל ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

מדיניות פרטיות

G דיגיטל מודה לך על השימוש באתר. פרטיותך חשובה לנו ואנו מחויבים לשמור עליה בהתאם להוראות כל דין.

במקרים מסוימים, השימוש בשירותים שונים המוצעים באתר, כגון יצירת קשר, קבלת ניוזלטר או משלוח שאלות, מחייבים הליך רישום קצר, במסגרתו תתבקש למסור פרטים אישיים אודותיך (למשל, שם, טלפון, כתובת דוא"ל וכיו"ב). מסירת הפרטים אינה חובה, אולם אם לא תמסור אותם, לא תוכל להשתמש בשירותים. אם נרשמת לשירות, הנך מתחייב כי כל הפרטים שמסרת בעת הרישום הם נכונים ומדויקים. לגבי ניוזלטר, מידע פרסומי ותכתובות אלקטרוניות שG דיגיטל עשויה לשלוח אליך (מטעמה או מטעם צד שלישי)- בהתאם להוראת הדין, הנך רשאי לבקש לחדול מלקבל הודעות כאמור בכל עת.

בנוסף, G דיגיטל אוספת מידע אודות הרגלי השימוש שלך באתר, כגון זהות הדפים אותם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם, תכנים בהם צפית וכיו"ב. לרוב, מדובר במידע סטטיסטי באופיו, שאינו מזהה אותך באופן אישי בשם, כתובת או מספר טלפון.

ידוע לך ואתה מסכים כי G דיגיטל רשאית לעשות שימוש במידע אותו מסרת בעת הרישום, או מידע אחר שנאסף אודותיך והמזהה אותך באופן אישי, לכל מטרה שהיא בהתאם להוראות כל דין. כך, למשל, בכפוף להוראות הדין, G דיגיטל רשאית להשתמש בפרטים שמסרת, או במידע שנאסף אודות הרגלי השימוש שלך באתר, לצורך אספקת השירותים באתר, שיפור, פיתוח והתאמת האתר לצרכי גולשים, שיפור חוויות המשתמש שלך, התאמת פרסומות באתר לתחומי ההתעניינות שלך, משלוח ניוזלטר, יצירת קשר עמך, פרסום תכנים מטעמך, ניתוח הרגלי השימוש באתר ויצירת מידע סטטיסטי.

ככל שהדבר נדרש לפי דין, G דיגיטל תשמור את הפרטים האישיים שמסרת במסגרת מאגר מידע.

ככלל, G דיגיטל לא תמסור לצד שלישי את פרטיך האישיים או מידע אחר המזהה אותך באופן אישי, אלא בהסכמתך.
עם זאת, במקרים הבאים, G דיגיטל עשויה למסור את פרטיך לצדדים שלישיים –

במסגרת שיתופי פעולה בין G דיגיטל לצדדים שלישיים במסגרת האתר, כאשר המידע דרוש לאותו צד שלישי לצורך אספקת השירותים לך; בחלק מהמקרים, יהיה עליך להסכים לתנאי הפרטיות המוחלים על ידי הצד השלישי על מנת ליהנות מן השירותים;

במקרה שG דיגיטל תקבל צו שיפוטי המורה לך למסור את פרטיך;

במקרה בו G דיגיטל סבורה כי הדבר נדרש על מנת למנוע נזק חמור לגופך או רכושך או לצורך עמידה בהוראות הדין;

במסגרת הליך משפטי בינך לבין G דיגיטל;

במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של G דיגיטל בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם G דיגיטל, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד בתנאי השימוש ו/או בלא לקבל את הסכמתה של G דיגיטל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן).

בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם G דיגיטל נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

דין וסמכות משפטית

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) ראשון לציון ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.